Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO pripravil špecifickú príručku s názvom Základná kniha o sociálnych hľadiskách

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad v rámci projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, realizovaného v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu vypracoval prvú špecifickú príručku s názvom Základná kniha o sociálnych hľadiskách.

Príručka má za úlohu podchytiť celú problematiku týkajúcu sa identifikovaných sociálnych hľadísk ako celku a obsahuje všetky základné informácie o sociálnych hľadiskách takým spôsobom, aby umožňoval subjektom, ktoré skúsenosti s aplikáciou sociálnych hľadísk nemajú vôbec, použiť tieto informácie aj vo svojich pripravovaných verejných obstarávaniach. Hlavnou prioritou je poskytnúť verejným obstarávateľom a obstarávateľom základný obraz o tom, ako definuje sociálne hľadisko zákon o verejnom obstarávaní, čo si pod pojmom sociálne hľadisko možno predstaviť v praxi pri rôznych zákazkách a aký pozitívny prínos môže mať jeho aplikácia vo verejnom obstarávaní na celú spoločnosť.

Pri jej tvorbe úrad vychádzal predovšetkým z realizovanej Analýzy sociálnych možností v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, ktorá bola prvým výstupom projektu v rámci aktivity zameranej na sociálne verejné obstarávanie a zo Stratégie pre sociálne hľadiská vo verejnom obstarávaní na Slovensku 2021 – 2025.

Základná kniha o sociálnych hľadiskách na stiahnutie tu.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.