Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO Vás pozýva na školenia „Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní“

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva účastníkov procesu verejného obstarávania na školenie „Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní“, ktoré sa uskutočnia v dňoch 3.5.2022 a 4.5.2022, v čase: 9:00 hod – 14:30 hod.

Cieľom školenia bude priblížiť prehľad najzásadnejších zmien, ktoré novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní prináša, pričom sa v kontexte novely bude venovať najmä témam, akými sú zefektívnenie/zrýchlenie nákupu, transparentnosť/efektívnosť verejných obstarávaní, nové pravidlá pri revíznych postupoch, protikorupčné opatrenia, elektronizácia verejného obstarávania, postihovanie protisúťažných a špekulatívnych praktík, kvóty pre sociálne a zelené verejné obstarávanie, profesionalizácia verejného obstarávania či nezávislosť Úradu pre verejné obstarávanie.

Pozvánku s programom, prihlášky na školenia 3.5.2022 a 4.5.2022 a ďalšie informácie nájdete na stránke úradu v záložke Harmonogram školení. Prihlášky na školenie je potrebné vyplniť a zaslať najneskôr do 27.4.2022. Najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania školenia Vám bude zaslaný potvrdzujúci e-mail s webovým odkazom do MS Teams, kde bude prebiehať on-line školenie. Kapacita každého školenia je obmedzená na 125 účastníkov (max. 3 účastníci/organizácia). Uprednostnení budú predovšetkým verejní obstarávatelia/obstarávatelia, ktorí sa nezúčastnili marcových termínov školení.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.