Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO Vás pozýva na workshop s názvom Ekologické témy súčasnosti s prepojením na zelené verejné obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov /obstarávateľov/ odbornú verejnosť na workshop: Ekologické témy súčasnosti s prepojením na zelené verejné obstarávanie, ktorý sa uskutoční on-line 26. 5. 2021 od 9:00 – 15:00 hod. Cieľom workshopu bude priblížiť verejným obstarávateľom možnosti aplikácie environmentálnych charakteristík v procese verejného obstarávania. Program workshopu bude rozdelený na dva samostatné celky. Prvý celok bude všeobecný, zameraný primárne na ekologické témy, ktoré budú mať za cieľ vzdelávať verejných obstarávateľov/obstarávateľov/odbornú verejnosť v oblasti environmentálnych aspektov s prepojením na zelené verejné obstarávanie. Druhý celok bude tvorený praktickou časťou zameranou na príklady dobrej praxe v oblasti zeleného verejného obstarávania.

Workshop bude realizovaný v rámci Aktivity č. 2 - Udržateľné a strategické verejné obstarávanie, projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa a je primárne určený pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov/odbornú verejnosť.

Vzhľadom na súčasnú situáciu ohľadom ochorenia COVID – 19 bude workshop prebiehať dištančnou formou pomocou funkcionality aplikácie MS Teams. Pre účasť na workshope nie je potrebné mať nainštalovanú túto aplikáciu vo Vašom počítači/notebooku a rovnako nie je potrebné mať zriadený účet v tejto aplikácii. Avšak v prípade, že sa budete prihlasovať z mobilu/tabletu, budete vyzvaný k stiahnutiu bezplatnej aplikácie MS Teams.

Nižšie alebo v sekcii projektu nájdete všetky potrebné informácie a dokumenty (program a prihlášku na workshop). Workshop je bezplatný, avšak počet účastníkov je limitovaný.

Vyplnenú prihlášku na workshop je potrebné zaslať najneskôr do 12. 5. 2021 na e-mail zelenevo@uvo.gov.sk. Následne po zaslaní a zaevidovaní prihlášky Vám bude odoslaný e-mail s webovým odkazom na MS Teams, kde bude prebiehať workshop.

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.