Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

V čom sa najčastejšie porušuje zákon? Ďalšia Analýza a metodika najčastejších porušení zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) pripravil ďalšiu Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „analýza a metodika“) pri dodržaní inštitútu súťažných podkladov a pri určovaní pravidiel výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky.

Analýza a metodika v štrukturovanej forme mapuje najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, vysvetľuje inštitút súťažných podkladov a za akých podmienok môže verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ určovať predpokladanú hodnotu zákazky. Analýza a metodika zároveň poukazuje na príslušnú rozhodovaciu prax úradu, ako aj Rady úradu.

Vytvorenie analýzy a metodiky vychádza z implementácie národného projektu s názvom „Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku“, konkrétne z aktivity č. 1 „Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe“.

Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona III. (pdf, 0,76 MB) na stiahnutie, ako aj ďalšie informácie o realizácii národného projektu, nájdete na webovom sídle národného projektu tu: https://zevo.uvo.gov.sk/zoznam-aktualit/aktualita/uvo-pripravil-dalsiu-analyzu-a-metodiku-najcastejsich-poruseni-zakona-iii

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.