Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Veľká novela v kocke

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V nadväznosti na zverejnené podcasty, ako aj minulotýždňové školenia, úrad pokračuje vo svojich metodických vzdelávacích aktivitách týkajúcich sa veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní (zák. č. 395/2021 Z. z. ), ktorej prevažná časť nadobudne účinnosť od 31. marca 2022.

Tentoraz Vám prinášame zosumarizovaný prehľad zmien v odrážkach, ktorý je členený podľa jednotlivých druhov zákaziek a zároveň poukazuje aj na podstatné zmeny týkajúce sa výkonu dohľadu, ako aj na profesionalizáciu verejného obstarávania. Okrem zmien, ktoré prináša veľká novela, materiál už zohľadňuje aj zmeny vyplývajúce zo zákona č. 64/2022 Z. z., ktorý bol 9. 3. 2022 zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a niektoré jeho ustanovenia nadobudli účinnosť práve dňom tohto zverejnenia. Vyhlásenie znenie zákona je možné nájsť tu.


Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.