Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Verejní obstarávatelia získavajú prístup k súdnym rozhodnutiam týkajúcich sa úradu na jednom mieste

Kategória: Aktuality

Posilnenie metodickej a informačnej činnosti úradu prostredníctvom zverejňovaní rozhodnutí súdov Slovenskej republiky prinesie verejným obstarávateľom a obstarávateľom informácie a poznatky z aktuálnej rozhodovacej praxe.     

Verejní obstarávatelia potrebujú jednoduchý prístup k aktuálnym informáciám. Len tak dokážeme zlepšovať kvalitu verejných obstarávaní na Slovensku,“ upozornil predseda ÚVO Peter Kubovič. Rozhodnutia sú najlepším doplnkom metodickej a vzdelávacej činnosti úradu z praxe.

Na úrad som nastúpil so zámerom zvýšiť excelentnosť verejného obstarávania. Sprístupnenie všetkých dostupných informácií je kľúčové aj pre budovanie kredibility úradu v očiach odbornej aj laickej verejnosti. Dlhodobo zastávam prístup otvorenej komunikácie a zverejňovanie súdnych rozhodnutí, aj tých, pre úrad nepriaznivých, považujem za prvý krok k posilneniu dôvery v túto kontrolnú inštitúciu. K tomuto kroku som sa navyše zaviazal už v rámci svojho projektu, s ktorým som sa prihlásil do výberového konania na post predsedu ÚVO,“ doplnil Peter Kubovič.

Chýbajúce dáta a absencia dostupnosti informácií vystavujú verejných obstarávateľov zbytočným chybám a nesprávnej aplikácii zákona o verejnom obstarávaní. Verejní obstarávatelia prirodzene musia podliehať kontrole, ktorá má za cieľ chrániť základné princípy verejného obstarávania a hospodársku súťaž. Kontrolná činnosť však musí mať jasné pravidlá. Týmto krokom sa tak konfrontácia rozhodnutí úradu a následnej súdnej praxe stáva realitou. Zverejňovanie rozhodnutí súdov však nebude mať pozitívny dopad len na kvalitu verejného obstarávania, posilní aj právnu istotu. Tú chápem ako stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou súdnych autorít a ak takej praxe niet, je legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý spravodlivo, dodal na záver Peter Kubovič. Z publikovaných súdnych rozhodnutí je možné vyčítať právne posúdenia, ktoré uskutočňuje úrad, ako aj správne súdy. Tieto právne posúdenia sú síce viazané vždy na konkrétnu právnu kauzu, avšak pomáhajú dotvárať obraz o celkovom aplikovaní zákona a význame jeho inštitútov.

Webová stránka, na ktorej nájdete prehľad rozhodnutí: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/prehlad-rozhodnuti-sudov-sr-v-spravnom-sudnictve

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.