Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Vláda odobrila návrh zákona z dielne ÚVO o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Vláda vo štvrtok 7. januára 2021 schválila návrh zákona z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy.  Hlavným zámerom je záväzok na postupné znižovanie emisií skleníkových plynov najmenej o 40 percent do roku 2030 v porovnaní so stavom v roku 1990. Podiel spotreby energie z obnovieteľných zdrojov by sa mal zároveň zvýšiť minimálne o 27 percent.

Navrhovaný zákon preberá novú smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 20. júna 2019 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy. Smernica je súčasťou komplexnej politiky EÚ v tejto oblasti s viacerými ambicióznymi záväzkami. Okrem už spomínaných k ním patria aj dosiahnutie úspor energie aspoň o 27 percent a tiež zvýšenie energetickej bezpečnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti v EÚ. Cieľom je dekarbonizácia odvetvia dopravy najmä nákupom ekologických vozidiel.

Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy má po schválení v Národnej rade SR nadobudnúť účinnosť 2. augusta 2021.

Schválený materiál je k dispozícii tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25614/1


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.