Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Vyhlásenie výzvy LIFE 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 15. júla 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti vyhlásenie výzvy LIFE 2021. 

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2021-2027 informuje o vyhlásení prvej výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE 2021-2027, ktorá bola zverejnená Európskou komisiou dňa 13.7.2021.
Výzva je vyhlásená samostatne pre jednotlivé oblasti podpory a typy projektov.
Výzva sa týka tzv. štandardných projektov, strategických integrovaných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a operačných grantov pre mimovládne organizácie.

Bližšie informácie sú dostupné na webstránke programu LIFE 

Zdroj: MZP 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.