Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Vyhlásili výzvu na ochranu a využívanie vôd

Kategória: Aktuality

Bratislava – 22. augusta 2022  -  Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výzvu č. B- 1/2022  na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na podporné programové aktivity.

Výzva č. B-1/2022 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B). Termín na podanie žiadostí je do 22. septembra 2022.

Minimálna výška žiadanej dotácie je 501 000 EUR. Maximálna výška dotácie je 3 000 000 EUR pre obce, a 6 000 000 EUR pre záujmové združenia, ktorého členmi sú obce.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

Obec – podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, aspoň čiastočne sa nachádzajúce v chránených územiach a s počtom obyvateľov do 2 000.

Záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce a zároveň:

  • ktorých priemer počtu obyvateľov zo všetkých členov jedného záujmového združenia je do 2 000 obyvateľov,
  • ktorých členovia sú len obce, ktoré sa aspoň čiastočne nachádzajú v chránených územiach.

Výzvu č. B- 1/2022 nájdete TU.

Žiadosti je možné podávať TU.

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.