Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Vyhlásili výzvu prostredníctvom kreatívneho vouchera

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 21. októbra 2021 - Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje riadnu výzvu prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. 

Viac informácií k jednotlivým výzvam nájdete TU.

Riadna výzva pre odvetvie Dizajn -  Regióny mimo BSK 

Kód výzvy: KV_D_RR221  
Typ výzvy: riadna/uzavretá
Termín vyhlásenia výzvy: 15. október 2021 
Elektronická registrácia Žiadostí o KV a rezervácia zdrojov: od 21.10.2021 do 25.10.2021 od 12:00 do 20:00 h. resp. do vyčerpania počtu dostupných kreatívnych voucherov a naplnenia limitu zásobníka.
Riadne podávanie skompletizovaných a úplných žiadostí: od 21.10.2021 do 15.12.2021
Hraničný a konečný termín ukončenia Projektu žiadateľa o KV podporeného v rámci tejto výzvy: 15.03.2022
Maximálna výška poskytnutej pomoci de minimis na 1 kreatívny voucher: 4 300 €

Riadna výzva pre odvetvie Reklama a marketing - Regióny mimo BSK

Kód výzvy: KV_R_RR221  
Typ výzvy: riadna/uzavretá
Termín vyhlásenia výzvy: 15. október 2021 
Elektronická registrácia Žiadostí o KV a rezervácia zdrojov: od 21.10.2021 do 25.10.2021 od 12:00 do 20:00 h. resp. do vyčerpania počtu dostupných kreatívnych voucherov a naplnenia limitu zásobníka
Riadne podávanie skompletizovaných a úplných žiadostí: od 21.10.2021 do 15.12.2021
Hraničný a konečný termín ukončenia Projektu žiadateľa o KV podporeného v rámci tejto výzvy: 15.03.2022
Maximálna výška poskytnutej pomoci de minimis na 1 kreatívny voucher: 4 300 €

Riadna výzva pre odvetvie IKT – programovanie - Regióny mimo BSK

Kód výzvy: KV_P_RR221  
Typ výzvy: riadna/uzavretá
Termín vyhlásenia výzvy: 15. október 2021  
Elektronická registrácia Žiadostí o KV a rezervácia zdrojov: od 21.10.2021 do 25.10.2021 od 12:00 do 20:00 h. resp. do vyčerpania počtu dostupných kreatívnych voucherov a naplnenia limitu zásobníka
Riadne podávanie skompletizovaných a úplných žiadostí: od 21.10.2021 do 15.12.2021
Hraničný a konečný termín ukončenia Projektu žiadateľa o KV podporeného v rámci tejto výzvy: 15.03.2022
Maximálna výška poskytnutej pomoci de minimis na 1 kreatívny voucher: 4 300 €

Riadna výzva pre odvetvie Dizajn -  Bratislavský kraj

Kód výzvy: KV_D_RB221  
Typ výzvy: riadna/uzavretá
Termín vyhlásenia výzvy: 15. október 2021 
Elektronická registrácia Žiadostí o KV a rezervácia zdrojov: od 21.10.2021 do 25.10.2021 od 12:00 do 20:00 h. resp. do vyčerpania počtu dostupných kreatívnych voucherov a naplnenia limitu zásobníka
Riadne podávanie skompletizovaných a úplných žiadostí: od 21.10.2021 do 15.12.2021
Hraničný a konečný termín ukončenia Projektu žiadateľa o KV podporeného v rámci tejto výzvy: 15.03.2022
Maximálna výška poskytnutej pomoci de minimis na 1 kreatívny voucher: 4 300 €

Riadna výzva pre odvetvie Reklama a marketing - Bratislavský kraj

Kód výzvy: KV_R_RB221  
Typ výzvy: riadna/uzavretá
Termín vyhlásenia výzvy: 15. október 2021 
Elektronická registrácia Žiadostí o KV a rezervácia zdrojov: od 21.10.2021 do 25.10.2021 od 12:00 do 20:00 h. resp. do vyčerpania počtu dostupných kreatívnych voucherov a naplnenia limitu zásobníka
Riadne podávanie skompletizovaných a úplných žiadostí: od 21.10.2021 do 15.12.2021
Hraničný a konečný termín ukončenia Projektu žiadateľa o KV podporeného v rámci tejto výzvy: 15.03.2022
Maximálna výška poskytnutej pomoci de minimis na 1 kreatívny voucher: 4 300 €

Riadna výzva pre odvetvie IKT – programovanie - Bratislavský kraj

Kód výzvy: KV_P_RB221  
Typ výzvy: riadna/uzavretá
Termín vyhlásenia výzvy: 15. október 2021 
Elektronická registrácia Žiadostí o KV a rezervácia zdrojov: od 21.10.2021 do 25.10.2021 od 12:00 do 20:00 h. resp. do vyčerpania počtu dostupných kreatívnych voucherov a naplnenia limitu zásobníka
Riadne podávanie skompletizovaných a úplných žiadostí: od 21.10.2021 do 15.12.2021
Hraničný a konečný termín ukončenia Projektu žiadateľa o KV podporeného v rámci tejto výzvy: 15.03.2022
Maximálna výška poskytnutej pomoci de minimis na 1 kreatívny voucher: 4 300 €

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.