Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výstupy zo seminára: Nástroje verejného obstarávania inovácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 28. apríla 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska tento týždeň organizovalo seminár venovaný nástrojom verejného obstarávania inovácií.

Cieľmi podujatia bolo vymedzenie pojmu inovácia z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní, zdôraznenie predpokladov a najčastejších nedostatkov pri realizácii týchto postupov a tiež vymedzenie a formulovanie predpokladov a postupov vhodných pre obstarávanie inovácií vrátane ilustrácií na príkladoch. Súčasťou seminára boli aj príklady inovácií, inovačných riešení alebo výrobkov v oblasti územnej samosprávy.

Školenie bolo určené zamestnancom miest a obcí a samosprávnych krajov, ktorí aktívne realizujú jednotlivé postupy verejného obstarávania. Predmetom školenia bude bližší pohľad (ilustrovaný aj na príkladoch) na nástroje verejného obstarávania, ktoré sú pre obstarávanie inovácií vhodné, rovnako ako aj predpoklady ich využitia s ohľadom na potreby územnej samosprávy. Predmetom školenia bude zároveň i pohľad na najčastejšie chyby, ktorých sa verejní obstarávatelia pri využívaní týchto postupov dopúšťajú a hľadanie spôsobu, ako sa im vyvarovať.

Kľúčovými témami podujatia boli Inovácie a samospráva (príklady inovácií, inovačných riešení v oblasti územnej samosprávy) a Možnosti a postupy verejného obstarávania inovácií (PTK, verejná súťaž, súťažný dialóg, RKbZ, Inovatívne partnerstvo). Prednášajúcimi boli Jaroslav Lexa, Ivan Holič Martin Jakubek z Úradu pre verejné obstarávanie.

Prezentácia k obom tematickým častiam je k dispozícii TU Podujatie bolo organizované v rámci aktivít Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý je realizovaný v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy podporeného operačným programom Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. 

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.