Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva aj pre krajské mestá „Moderné technológie II“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. decembra 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlásilo výzvu so zameraním na „Moderné technológie II“. Dopytová výzva z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená pre krajské mestá a vyššie územné celky.

Moderné technológie pre lepšie služby v regiónoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyčlenilo 35 miliónov eur z eurofondov na modernizáciu integrovaných systémov verejnej hromadnej dopravy, na zvýšenie kvality parkovania, kamerové systémy, na monitorovanie kvality ovzdušia i mostov, ako aj na budovanie wifi pripojení. Dopytová výzva z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená pre krajské mestá a vyššie územné celky.

V rámci dopytovo-orientovanej výzvy „Moderné technológie II“ je možné na jeden projekt získať financie od 350 000 do 4 miliónov eur. Smerovaná je priamo na projekty do krajských miest a vyšších územných celkov s výnimkou mesta Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.

Z výzvy je možné podporiť projekty zamerané na:

Budovanie inteligentných miest a regiónov

Ide o rôzne informačné systémy, aplikácie, web stránky, senzory na diagnostiku mostov, zvýšenie kvality parkovania, budovanie nabíjacích staníc, kamerové systémy, modernizáciu integrovaného dopravného systému verejnej hromadnej dopravy, a pod.

Na zlepšenie dostupnosti otvorených dát vo verejnej správe

Ide o analýzu možných otvorených dát a ich kvality, zautomatizovanie ich zberu, zdieľania, či integráciu a ich následné uverejnenie. Môžu mať podobu rôznych aplikácií aj informačných systémov.

Projekty však môžu byť zamerané aj na doplnkové aktivity ako sú budovanie prístupových bodov na bezplatné wifi na verejných priestranstvách, alebo nákup a využívanie inteligentných zariadení na podporu rozvoja telemedicíny (inteligentné náramky na sledovanie životných funkcií, pulzné oximetre a pod.)

Výzva „Moderné technológie II“ nadväzuje na predchádzajúce výzvy „Moderné technológie“ a „Wifi pre teba“ v alokácii 30 miliónov eur, ktoré boli rovnako zamerané na budovanie bezplatných wifi pripojení v mestách a obciach, a na zavádzanie smart riešení, open source riešení či chat botov. Projekty podporené z týchto výziev už realizujú veľké mestá ako Košice, Banská Bystrica, Žilina, ale aj menšie ako Galanta, Brezno, Kežmarok, Ružomberok, či Tvrdošín. Podpora z výzvy Moderné technológie je smerovaná celkovo do 35 miest, a z Wifi pre teba do viac ako 500 miest a obcí na Slovensku.

Žiadosť o podporu je možné zaslať do 28. februára 2022, teda do uzatvorenia I. hodnotiaceho kola výzvy.

Viac informácií nájdete TU.

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.