Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva Európskej komisie na pilotné projekty v oblasti cezhraničného riadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. augusta 2022 - Európska komisia otvorila výzvu na predkladanie žiadostí o pilotné projekty cezhraničného riadenia s termínom do 30. septembra 2022.

Počas pilotných projektov bude OECD spolupracovať s každým regiónom jednotlivo, ako aj v skupinách, aby sa podelila o skúsenosti s realizáciou cezhraničnej spolupráce.

Európska komisia získava záujemcov najmä z radov tých, ktorí sa už podieľajú na posilňovaní cezhraničných rozvojových kapacít. Uchádzať sa môžu zástupcovia miestnych samospráv, univerzít, výskumných centier, Euroregiónov alebo Európskych zoskupení územnej spolupráce.

Cieľ výzvy

V rámci tejto výzvy Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku hľadá záujemcov z radu cezhraničných právnických osôb zapojených do cezhraničných záležitostí, ktoré si želajú zlepšiť svoje viacúrovňové riadenie a vytvoriť (alebo zlepšiť) spoločne vyvinuté cezhraničné stratégie. Práce sa budú vykonávať v rámci pilotného projektu.

Komisia uzavrie zmluvu s OECD, aby poskytla odborné znalosti vybraným pilotným cezhraničným regiónom. OECD bude spolupracovať s týmito regiónmi jednotlivo a ako skupina, ako aj s inými cezhraničnými zainteresovanými stranami a inštitúciami, aby vybudovala znalostnú bázu. Skúsenosti sa budú šíriť a prispejú k úvahám o tom, ako zlepšiť cezhraničnú správu vecí verejných.

Kto sa môže v rámci tejto výzvy prihlásiť?

Žiadosti sú oprávnené, ak ich predkladajú buď spoločne právnické osoby z každej strany hranice, alebo právnické osoby, ktoré sú svojou povahou cezhraničné (EZÚS, euroregióny atď.). Týmito právnickými osobami môžu byť miestne samosprávy, univerzity alebo výskumné centrá, európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), euroregióny atď. (v tomto prípade je oprávnená jedna právnická osoba).

Ako sa prihlásiť?

Termín na vyjadrenie záujmu: 30. septembra 2022. Vyplnenú prihlášku je potrebné odoslať elektronicky na túto e-mailovú adresu: REGIO-D2-CROSS-BORDER-COOPERATION@ec.europa.eu.

Presentation of the call

Application form

Zdroj: Európska komisia - DG REGIO

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.