Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva Fondu na podporu umenia č.3/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 29. októbra 2021 - Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 3/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky. Termín na predloženie žiadostí je do 22.11.2021.

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 21. 2. 2022. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň 22. 11. 2021 výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

 Viac informácií nájdete TU.

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.