Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na cyklodopravu v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. decembra 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje vyhlasuje výzvu na zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja. Oprávneným žiadateľom sú obce a samosprávny kraj. Termín uzavretia výzvy je 15.3.2022.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja

Kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-82

Formálne náležitosti:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Prioritná os: 7 – REACT-EU

Investičná priorita: 7.1. - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: 7.2. - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ (ďalej aj „EFRR REACT-EÚ”)

1.1. Poskytovateľ

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP“)

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 09. 12. 2021
Dátum uzavretia: 15. 03. 2022

Žiadateľ

  • Obec
  • Samosprávny kraj (Úrad samosprávneho kraja)

 

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: partnerskadohoda.sk

 

Spracované podľa internetového portálu: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie