Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na obnovu budov je naplánovaná na 30. júna 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. apríla 2022 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje výzvu na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov vo výške 240 miliónov eur. Návrh výzvy už ministerstvo zaslalo Národnej implementačnej a koordinačnej autorite Úradu vlády Slovenskej republiky (NIKA). Predpokladaný termín vyhlásenia prvej výzvy, ktorá je súčasťou plánu obnovy, je 30.6.2022.

Na obnovu budov má ministerstvo dopravy z plánu obnovy k dispozícii 240 miliónov eur, na prvú výzvu je alokovaná polovica - 120 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden podporený projekt je 5 miliónov eur a žiadať oň môžu správcovia majetku štátu, samospráva a aj verejnoprávne inštitúcie. Financovaných môže byť až 100% oprávnených nákladov.

Obnova budovy musí priniesť minimálne 30% zníženie potreby energie, pričom ich historická a pamiatková hodnota musia zostať zachované. Podporené budú primárne opravy fasády, vegetačné strechy a steny, výmena vykurovacích systémov, osvetlenia, vetracích alebo chladiacich systémov. Sekundárne budú preplácané aj náklady na odstránenie a likvidáciu nebezpečného odpadu, stavebno-technická obnova budov, nabíjačky elektromobilov, stojany na bicykle, výsadba stromov či rôzne zelené opatrenia.

Rezort plánuje zorganizovať aj niekoľko informačných seminárov. So záujemcami o príspevky chce diskutovať o konkrétnych podmienkach tak, aby ich výsledné predkladané projekty splnili oba účely – zachovanie kultúrneho dedičstva, a zároveň zníženie energetickej náročnosti.

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.