Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na podporu digitálnych zručností pre znevýhodnené skupiny

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 9. mája 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlásil výzvu „Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny“. Výzva je určená pre organizácie z neziskového sektora.

Vyhlásená dopytová výzva je určená pre znevýhodnené skupiny s dôrazom na zdravotne znevýhodnených občanov. O podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, združenia, ale aj Slovenský Červený kríž.

Tie môžu žiadať podporu na vzdelávanie lektorov, inštruktorov, metodikov, či asistentov, ktorí vzdelávajú zdravotne znevýhodnených občanov. Taktiež na vzdelávanie zdravotne znevýhodnených občanov, aby vo väčšej miere mohli využívať softvérové nástroje a aplikácie. Treťou oprávnenou aktivitou je nákup hardvérových a softvérových zariadení, akými sú napríklad aj zariadenia pre tlmočenie, alebo pomôcky na asistovanú podporu.

Celková alokácia EÚ zdrojov v rámci výzvy predstavuje sumu 3 milióny eur, pričom na jeden projekt je možné získať od 50 000 do 200 000 eur. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je možné podať do 27. júna 2022. Viac informácií o dopytovej výzve nájdete TU.

Zdroj: MIRRI SR

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.