Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na podporu nových európskych miestnych iniciatív

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. marca 2022 – Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie vyhlásilo výzvu v rámci novej európskej iniciatívy Bauhaus.  Prihlásiť svoje projekty sa môžu mestá do 100 tisíc obyvateľov do 23. mája 2022. 

Víťazné projekty získajú podporu vo forme odborného poradenstva smerom k realizácii projektu, t. j. odbornú porporu od hodnotenia potrieb až po plán implementácie. Nový európsky Bauhau podporuje transformáciu a adaptáciu miest po celej Európe prostredníctvom krásnych, udržateľných a inkluzívnych priestorov.

Prostredníctvom tejto výzvy budú zozbierané inšpiratívne projekty transformácie na miestnej úrovni, ktoré podporujú tri komplementárne hodnoty nového európskeho Bauhausu v každodennom živote, životných priestoroch a životných skúsenostiach:

  • Udržateľnosť  podporovať klimatické ciele, obehovosť, nulové znečistenie a biodiverzitu
  • Estetika – zvyšovať kvalitu zážitku a štýlu nad rámec funkčnosti
  • Inklúzia  propagovať oceňovanie rozmanitosti, dostupnosti a cenovej dostupnosti

Konkrétne sa snaží podporovať projekty realizované verejnými orgánmi na miestnej úrovni prispievajúce k Novému európskemu Bauhausu v nasledujúcich štyroch oblastiach činnosti:

  • Renovácia existujúcich budov a verejných priestranstiev v duchu obehovostia uhlíkovej neutrality;
  • Zachovanie a transformácia kultúrneho dedičstva;
  • Adaptácia a transformácia budov pre dostupné riešenia bývania;
  • Regenerácia mestských alebo vidieckych priestorov.

Táto výzva je financovaná EÚ prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie a implementovaná v spolupráci s Ramboll Management Consulting.

Výzva bude podporovať: 

Máte pokročilú víziu, ako zrekonštruovať existujúcu infraštruktúru, brownfield alebo verejný priestor na vašom území? Môže váš projekt preukázať silný potenciál profitovať z našej inkubácie a stať sa jednou z našich miestnych iniciatív Nového európskeho Bauhausu, ktoré sú príkladom našich hodnôt estetiky, udržateľnosti a inklúzie?

Ste nadšení z navrhovania perspektívneho, do budúcnosti odolného a inovatívneho projektu, ktorý rieši miestne výzvy našej doby, ale zároveň zažíva nové pridané hodnoty pre užívateľov, obyvateľov a územia? Chcete vypracovať návrh projektu pre miestnu novú európsku iniciatívu Bauhaus, ktorá je vhodná pre súťažné výzvy na financovanie na národnej úrovni a na úrovni EÚ?

Staňte sa lídrom projektu New European Bauhaus, ukážte, ako sa dá dosiahnuť zmena priamo na mieste, a dajte o svojich inšpiratívnych transformačných nápadoch vedieť v celej EÚ! V rámci výzvy bude vybraných 20 miestnych projektov, ktoré dostanú podporu od interdisciplinárnych odborníkov prostredníctvom programu technickej pomoci vrátane:

Hodnotenie potrieb: Odborníci vykonajú hodnotenie špecifických potrieb plánovaného projektu Nový európsky Bauhaus a vypracujú plány technickej pomoci s prispôsobenou podporou.

Podporné služby: Odborníci poskytnú najmodernejší vývoj a plánovanie projektov, zapojenie zainteresovaných strán (napr. mapovanie zainteresovaných strán, zapojenie občanov) a technické poradenstvo (napr. odhady nákladov, stratégie financovania, právne poradenstvo), podľa identifikovaných potrieb.

Plán implementácie: Odborníci podporia príjemcov v inkubácii projektu smerom k podrobnému plánu, ktorý budú viesť a umožnia realizáciu ich nápadu.

Konkrétne odborné znalosti, na ktoré sa môžu víťazné projekty spoľahnúť budú zahŕňať:

  • Rôzne metodológie a súbory nástrojov na spojenie prírody, kultúry, inklúzie a umenia pri navrhovaní miest a budov, kde sa dá žiť;
  • Skúsených projektových koordinátorov a odborníkov na vysokej úrovni na udržateľné miesta pre život a na zapojenie zainteresovaných strán (napr. digitálne antropologické metódy založené na údajoch);
  • Vypracovanie návrhov projektov na základe najlepších miest vo svojej triede, participatívnych, plánovacích a projektov rozvoja praktík.

Skúsenosti víťazných projektov budú konsolidované v súbore nástrojov, ktorý poskytne plán a ďalšie usmernenia pre budúcich vlastníkov projektov, ako integrovať princípy Nového európskeho Bauhuasu (NEB).

Kto a môže prihlásiť?

Najmä malé mestá a stredné obce. Z tohto dôvodu je táto výzva zameraná na miestne orgány pod hranicou 100 000 obyvateľov.

Skontrolujte, či spĺňate hlavné požiadavky na predloženie žiadosti:

Geografický rozsah: so sídlom v členskom štáte EÚ

Typ žiadateľa: orgány verejnej správyna nižšej ako celoštátnej úrovni (napr. mestá, obce, okresy, kraje), ako aj aglomerácie, skupiny obcí a funkčné oblasti (vrátane cezhraničných oblastí), ktoré majú všetky kompetencie potrebné na realizáciu predloženého projektu návrh

Veľkosť žiadateľov: menej ako 100 000 obyvateľov (v rámci skupiny musí mať každá z obcí menej ako 100 000 obyvateľov)

Typ projektu: pokročilé projektové nápady na premenu existujúcej infraštruktúry na mieste alebo verejného priestoru

Charakteristika projektu: oslovuje všetky tri základné hodnoty nového európskeho Bauhausu – udržateľnosť, estetiku, inkluzívnosť aspoň do jednej zo štyroch akčných oblastí

Vylúčenie dvojitého financovania: zatiaľ nedostávate podobnú podporu z EÚ

Jazyk: žiadosť sa podáva v angličtine

Ako žiadať?

Od predkladateľov sa vyžaduje, aby predložili online žiadosť vrátane podpornej dokumentácie.

Termín predkladloženia žiadostí je: 23. mája 2022 o 17:00 SELČ. Pokyny pre žiadateľov podrobne opisujú proces podávania žiadostí a výberu. Ďalšie informácie nájdete v sekcii FAQ a vo videonávode pre potenciálnych žiadateľov.

Call helpdesk je možné kontaktovať prostredníctvom: neb-local-support.helpdesk@adelphi.de s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa procesu podávania žiadostí a výberových kritérií.

Žiadosti bude možné predkladať od 30. marca. Odoslanie žiadosti TU.

 

Zdroj: c.ramboll.com

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.