Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na podporu vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v MRK

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 26. októbra 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z marginalizovaných rómskych komunít vo veku 0 až 3 roky a s tým súvisiacim rozvojom rodičovských kompetencií.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených na výzvu je 500 000 EUR.

Oprávnený žiadateľ: mimovládne neziskové organizácie: občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkevné právnické osoby.

Vyhlásená 25. októbra 2021

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. decembra 2021

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 14. februára 2022

Výzva na predkladanie ŽoNFP OPLZ-PO5-2021-2

Bližšie informácie sa dočítate TU.

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie