Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk: Aktualizácia č.4

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 24. októbra 2022 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo aktualizáciu č.4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk.

Aktualizáciou sa upravuje indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Dochádza k úprave indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu z dôvodu uplatnenia celkovej alokácie IROP v prioritnej osi 7 – REACT-EÚ a nadkontrahovania alokácie v rámci špecifického cieľa 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Alokácia na výzvu sa navyšuje z pôvodných 13 285 145 Eur na 23 073 088 Eur, t. j. ide o navýšenie o 9 787 943 Eur (zdroj EÚ).

Aktualizácia 4 výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87 TU.

Zdroj: MIRRI SR

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.