Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na Rané vzdelávanie: zmena a posunutie prvého hodnotiaceho kola

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10. decembra 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje o zverejnení Zmeny č. 1 a posune 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje potenciálnych žiadateľov o Zmene č. 1 výzvy  (PDF, 294 kB) a posune termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO5-2021-2 zameranej na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) pre deti z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) vo veku 0 až 3 roky a s tým súvisiacim rozvojom rodičovských kompetencií na 23. decembra 2021.

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie