Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva pre prevádzkovateľov športovej infraštruktúry

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. mája 2022 - Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že v súvislosti s prílevom ukrajinských občanov na Slovensko z dôvodu vojenského konfliktu na Ukrajine, vyhlasuje 6. hodnotiace kolo s termínom ukončenia 31.5.2022 a 7. hodnotiace kolo s termínom ukončenia 30.6.2022.

Oprávneným žiadateľom môže byť aj rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávy za predpokladu, že vykonáva hospodársku činnosť.

Fond na podporu športu zverejňuje a vyhlasuje ďalšiu výzvu, ktorej účelom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19. Po tom, čo Fond na podporu športu už vyplatil mimoriadnu pomoc profesionálnym i amatérskym športovým klubom, budú môcť tentoraz o príspevok žiadať aj prevádzkovatelia športovej infraštruktúry.

Ako vyplýva zo samotnej výzvy, jej cieľom je podpora podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru prostredníctvom pokrytia časti fixných nákladov, ktoré tieto podniky museli vynaložiť v čase ich núteného čiastočného alebo úplného uzatvorenia z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na fungovanie prevádzok športovej infraštruktúry.

Podmienkou – okrem iného – je, aby prevádzkovateľ začal svoju hospodársku činnosť vykonávať najneskôr 31. augusta 2020, bol priamo dotknutý reštrikciami prijatými príslušnými orgánmi v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, a súčasne vykázal pokles čistého obratu o najmenej 40 %.

Na výzvu je z rozpočtu Fondu na podporu športu vyčlenených 8 miliónov eur. Subjekty budú môcť svoje žiadosti predkladať od 15. mája 2022 do 31. mája 2022 prostredníctvom elektronického registračného systému fnps.egrant.sk. Okrem toho sú žiadatelia povinní zaslať žiadosť v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve a v elektronickom registračnom systéme Fondu na podporu športu aj v písomnej forme, či už v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu fondu, alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky Ústredného portálu verejnej správy.

Text výzvy vrátane schémy štátnej pomoci je dostupný TU pod záložkou „Pripravované výzvy“. V prípade otázok k výzve sa subjekty môžu obrátiť na Kanceláriu Fondu na podporu športu elektronickou formou prostredníctvom emailu ziadosti.prevadzkovatelia@fnps.sk.

Výzva s prílohami je dostupná TU.

 

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.