Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva zameraná na vzdelávanie pedagogických zamestnancov vo finančnej gramotnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 15. mája 2022 - Rezort školstva bude v tomto roku prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.

Oblasťou podpory  je organizačné zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý schválilo ministerstvo školstva s účinnosťou od 1. septembra 2017.

Žiadosť sa predkladá online podľa metodického usmernenia k výzve spolu s troma prílohami (Opis projektu, Finančné zabezpečenie projektu s dokladom o spoluúčasti, Rozpočet). Na výzvu je vyčlenených 53 500 eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných a stredných škôl. Riaditeľ školy vyplní elektronický formulár TU. 

Konečný termín na predloženie žiadosti podľa zverejnených požiadaviek je 25. mája 2022 do 23:59 hod. Vyhodnotenie bude zverejnené najneskôr do 15. júna 2022. V prípade otázok je k dispozíci emailová adresa rp.financnagramotnost@minedu.sk: do správy na začiatok prosím uveďte EDUID vašej školy.

Bližšie informácie, termíny a podmienky nájdete TU.

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.