Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzvy na podporu partnerskej spolupráce miest a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. februára 2022 - Európska komisia  pozýva na informačné stretnutie o financovaní partnerstiev a sietí miest a obcí, ktoré sa uskutoční 8. februára 2022 formou online.

Nástupca programu „Európa pre občanov 2014-2020“ na nové programové obdobie 2021-2027 „Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty“ ponúka financovanie aktivít partnerských miest a obcí a ich sietí. Termín na predloženie žiadostí je do 24. marca 2022.

Výzvy na podporu partnerskej spolupráce miest (twn twinning) a sieťovanie medzi mestami a obcami

Máte záujem o získanie finančných zdrojov na podporu aktivít partnerských miest alebo obcí a ich sietí? Pamätáte si na program Európa pre občanov 2014-2020, ktorý podporoval aktivity partnerských miest a obcí? Jeho nástupcom na nové programové obdobie 2021-2027 je Program EÚ Občania, rovnosť a práva, ktorý môže poskytnúť až 30 000 eur na partnerskú spoluprácu miest a obcí v Európe a financovanie bez určenia hornej hranice pre siete miest a obcí. Źiadosť o financovanie môžete predkladať do 24. marca 2022 do 17:00 SEČ. Výsledky budú zverejnené na prelome júna a júla 2022 po vyhodnotení projektových návrhov.

Informačné stretnutie k plánovaným výzvam

Informačné stretnutie sa uskutoční 8. februára medzi 10:00 hod a 12:00 hod (v angličtine) formou online cez WEBEX. Odkaz na pripojenie nájdete tu TU.

Registrácia nie je potrebná. Stačí sa pripojiť na 9:45 hod použitím vyššie uvedeného odkazu. Pri vstupe na stretnutie neuvádzajte svoje meno, ale názov mesta (obce) organizácie a krajinu napr. Municipality of Cífer, SK /  Town of Bardejov, SK.

Cieľom stretnutia je bližšie oboznámiť sa s obsahom a podmienkami výzvy na predkladanie návrhov, ako aj poskytnúť účastníkom priestor na kladenie otázok. Svoje otázky môžete položiť vopred prostredníctvom odkazu TU alebo si ich pripraviť na plánovaný informačný seminár.

O programe Občania, rovnosť, práva a hodnoty 2021-2027

Cieľom programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty je chrániť a podporovať práva a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ a Charte základných práv. Deje sa tak najmä podporou organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni.

Cieľom programu je udržať a rozvíjať otvorené, demokratické, rovnocenné a inkluzívne spoločnosti založené na právach vychádzajúce zo zásad právneho štátu. Zahŕňa to dynamickú a silnú občiansku spoločnosť, ktorá podporuje demokratickú, občiansku a spoločenskú účasť obyvateľov a rozvíja bohatú rozmanitosť európskej spoločnosti na základe našich spoločných hodnôt, našej spoločnej histórie a pamäte.

Program pozostáva zo štyroch oblastí:

  1. Rovnosť, práva a rodová rovnosť – podpora práv, nediskriminácie, rovnosti (vrátane rodovej rovnosti) a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a nediskriminácie
  2. Angažovanosť a zapojenie občanov – podpora angažovanosti a zapojenia občanov do demokratického života Únie, výmeny medzi občanmi rôznych členských štátov a zvyšovanie informovanosti o spoločnej európskej histórii
  3. Daphne – boj proti násiliu vrátane rodovo motivovaného násilia
  4. Hodnoty Únie – ochrana a presadzovanie hodnôt Únie

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie