Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Webinár – Nové pravidlá verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Wolters Kluwer SR

Čo treba vedieť o zmenách účinných od marca 2022

Termín: 2. decembra 2021

Čas: od 12.00 h do 15.00 h

Miesto konania: online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Cena: 75 € + DPH

Lektori: JUDr. Juraj Tkáč PhD. 

Predseda únie profesionálov verejného obstarávania , autor a spoluautor viacerých publikácií k verejnému obstarávaniu (napr. „Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár“, monografia „Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi“).

Uzávierka prihlášok na webinár: 30. novembra 2021

 

BONUS za rýchlu objednávku:
 

Každý záujemca, ktorý si objedná webinár do 12. novembra 2021, získa e-knihu „Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi“.

 

OBSAH WEBINÁRA

Webinár „Nové pravidlá verejného obstarávania“ prináša odpovede na otázky, čo priniesla novela zákona o verejnom obstarávaní a ako sa na nové pravidlá verejného obstarávania pripraviť. 

Ak chcete vedieť:

  • aký vplyv má zmena limitov na informačné povinnosti verejného obstarávateľa,
  • aký vplyv má zrušenie „Elektronického kontraktačného systému (EKS)“ na počítanie limitov v roku 2022,
  • aké sú práva a povinnosti verejného obstarávateľa pri využívaní elektronickej platformy pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou,
  • ako bude vyzerať obchodovanie na elektronickej platforme pri podlimitných zákazkách,
  • aké sú novinky a zmeny pri podávaní a vybavovaní žiadostí o nápravu,
  • aké sú zmeny v spôsobe vyhodnotenia ponúk pri nadlimitných zákazkách,

určite si nenechajte tento webinár ujsť.

 

Okruhy tém webinára:

Zmena limitov

 • Informačné povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu k zmeneným limitom, vplyv zrušenia EKS na počítanie limitov v roku 2022.

Zákazky s nízkou hodnotou

 • Kedy musí, kedy môže a kedy nemusí verejný obstarávateľ využiť elektronickú platformu pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou.

Podlimitné zákazky

 • Ako bude vyzerať obchodovanie na elektronickej platforme, čo môžu uchádzači rozporovať v rámci elektronickej platformy, zmeny a novinky pri podávaní a vybavovaní žiadostí o nápravu.

Nadlimitné zákazky

 • Zmeny v spôsobe vyhodnotenia ponúk, (super) reverzné verejné obstarávanie, povinné kvóty pre zelené zákazky, (ne)zrušenie Rady UVO a revízne postupy vo verejnom obstarávaní.

 

PRIHLÁSENIE NA WEBINÁR

Uzávierka prihlášok na webinár je 30. novembra 2021. Počet účastníkov webinára je obmedzený. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou bude rozhodujúci dátum odoslania prihlášky. Pred konaním webinára vám bude e-mailom zaslaný e-mail o spôsobe pripojenia sa k online podujatiu.

Na webinár sa možno prihlásiť TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.