Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zápis do zoznamu elektronických prostriedkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  vyhlášky č. 73/2022 Z. z. ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníka na zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní, ktorá nadobudla účinnosť dňa 31.3.2022, úrad vedie zoznam elektronických prostriedkov.

Bližšie informácie k zoznamu elektronických prostriedkov vrátane vzoru žiadosti nájdete na nasledujúcom odkaze:  https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/zoznam-elektronickych-prostriedkov-672.html

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.