Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zapojenie sa do prípravy novej výzvy „Krok za krokom“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. júna 2021 - Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyzýva odbornú verejnosť na zapojenie sa do prípravy novej výzvy „Krok za krokom“.

Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje finalizuje prípravu výzvy „Krok za krokom“ a plánuje ju vyhlásiť v júli 2021 v rámci novej prioritnej osi 8 REACT-EU OP ĽZ. Do prípravy výzvy sa môže zapojiť odborná verejnosť, ktorá má skúsenosti s týmto typom služieb, a to zaslaním mailu na marek.korec@employment.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 2 20 46 2007.

Výzva Krok za krokom:

  • cieľom je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne;
  • prijímateľom budú  lokálne neziskové organizácie, nadácie, cirkevné organizácie, mestá, obce a VÚC;
  • hlavnou aktivitou bude identifikácia neaktívnych osôb, zisťovanie osobných prekážok na vstup na trh práce, sprevádzanie a intenzívna odborná pomoc pri ich riešení;
  • výsledkom bude identifikácia neaktívnych osôb, riešenie ich situácie a priblíženie k trhu práce.

Plánovaná alokácia finančných prostriedkov na výzvu je 20 000 000 eur, výška nenávratného finančného príspevku na realizáciou jedného projektu je maximálne 500 000 eur (bez potreby spolufinancovania zo strany žiadateľa).

Viac informácii o výzve nájdete TU 

Zdroj: ludskezdroje.gov.sk


Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.