Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zapojte sa do výzvy pre mladých ľudí v rámci klimatického paktu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. septembra 2021 - Začala sa nová iniciatíva, ktorej cieľom je poskytnúť mladým ľuďom príležitosť premeniť svoje nápady, ktoré sa týkajú ochrany klímy, na konkrétne projekty.

Výzva pre mladých ľudí v rámci klimatického paktu je súčasťou Európskeho klimatického paktuVyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazu (EN), iniciovaného Európskou komisiou. Spája mladých ľudí vo veku 15 až 30 rokov z celej Európy a umožňuje im spoločne vytvárať inovačné nápady na boj proti klimatickým zmenám. Nepotrebujete žiadne skúsenosti, len nadšenie, víziu a túžbu budovať lepšiu budúcnosť.

Online registrácia bude otvorená do 20. septembra. Po registrácii účastníci získajú prístup ku komunitnému centru (Community Hub), priestoru na prepojenie účastníkov. Nájdete tam už existujúce pracovné skupiny, ktoré už začali pripravovať svoje nápady. Môžete sa k nim pripojiť alebo si vytvoriť vlastnú skupinu. Počet projektov, ktoré môžete navrhnúť, nie je obmedzený. Výber projektov bude na jeseň posudzovať výkonný podpredseda Komisie Frans Timmermans. 

Táto výzva je vaša šanca spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z celej Európy, pracovať s nimi a nadviazať kontakt so zainteresovanými stranami, ktoré môžu podporiť realizáciu vašich nápadov. Počas celej výzvy budete dostávať podporu od rozsiahlej siete, ktorá vám poskytne poradenstvo v rámci celého projektového cyklu. Niektorí účastníci budú mať tiež príležitosť nahliadnuť do zákulisia Komisie. 

Chcete sa zapojiť? Zaregistrujte sa na adrese https://youth-climate-pact-challenge.b2match.io/home

Pracovným jazykom je angličtina. 

Radi by sme študentov, prípadne angažovaných pedagógov (do 30 rokov) povzbudili k účasti, či už individuálnej alebo v rámci samostatnej skupiny s vlastným projektom v jednej z nasledujúcich oblastí:
•    Support for Young Climate Pact Ambassadors
•    Stepping up individual climate action
•    Stepping up youth involvement in climate policy
•    Education for climate action

Množstvo vytvorených projektov nie je obmedzené, časový rámec iniciatívy je nasledovný:
•    20.09.2021 –  registrácia;
•   30.09.2021 – vytvorenie vlastnej skupiny alebo zaradenie sa do existujúcej tematickej skupiny, vytvorenie krátkeho prezentačného videa;
• 11.10.2021 – prezentácia najlepších projektov viceprezidentovi Európskej komisie, p. Fransovi Timmermansovi.

Európsky klimatický pakt je celoeurópska iniciatíva Európskej komisie, ktorá vznikla v decembri 2020 a oslovuje jednotlivcov, komunity a organizácie s ponukou účasti na budovaní zelenšej Európy. Pakt má za cieľ zapojiť občanov a komunity do boja za našu klímu a životné prostredie, informovať, inšpirovať a podporovať spoluprácu medzi ľuďmi a organizáciami - od orgánov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni až po podniky, zväzy, organizácie občianskej spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie, výskumno-inovačné organizácie, skupiny spotrebiteľov, ako aj jednotlivcov. Zapojenie do Európskeho klimatického paktu je možné na individuálnej úrovni prostredníctvom prísľubu na platfome count us in.

Zdroj: Európska komisia

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.