Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zásady integrity na Úrade pre verejné obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Konečným príjemcom služieb štátnej a verejnej správy, respektíve ich pomyselným zákazníkom, je občan. Naplnenie jeho potrieb a očakávaní v rámci realizácie výkonu verejnej moci je určujúce pre vnímanie kvality ňou poskytovaných služieb. Oprávneným očakávaním verejnosti je aj rešpektovanie zásad integrity vo verejnej správe. Ide o základný princíp, ktorým sa verejní činitelia majú riadiť pri svojom rozhodovaní a konaní, aby ním upevňovali dôveru verejnosti v právny štát a kvalitu služieb ním zastrešovaných.

Pri osobách vo vysokej exekutívnej funkcii a štátnych zamestnancoch vo verejnej funkcii je nevyhnutné vyžadovať konanie výlučne vo verejnom záujme. Predovšetkým je nevyhnutné predchádzať konfliktu záujmov. Dotknutá osoba sa musí vyhýbať a predchádzať situáciám, ktoré by mohli neprimerane ovplyvniť jej prácu, rozhodnutia a konanie s cieľom získať výhody pre seba alebo spriaznenú osobu. Rovnako sa dotknutá osoba musí zdržať konania, ktoré by sa len mohlo javiť ako konanie v konflikte záujmov.

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 49 z 31. januára 2023 schválila zásady integrity vo verejnej správe. V tejto súvislosti predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič preskúmal možné konflikty záujmov vrcholových predstaviteľov úradu.

Vlastnícky podiel podpredsedu úradu Jaroslava Lexu v spoločnosti, ktorá poskytuje vzdelávanie v oblasti verejného obstarávania, je dlhodobo vnímaný ako problematický vzhľadom na skutočnosť, že je zároveň poverený riadením Inštitútu verejného obstarávania, ktorý taktiež zabezpečuje vzdelávanie a skúšanie v tejto oblasti. Nedávno sa na tento potenciálny konflikt záujmov pýtala aj odborná verejnosť. Aj z tohto dôvodu predmetné poverenie na riadenie Inštitútu pre verejné obstarávanie k dnešnému dňu ruším. Pevne verím, že pán podpredseda sa bude venovať len činnostiam, pri ktorých sa nebude dostávať do potenciálneho konfliktu záujmov,“ vysvetlil Peter Kubovič.

Podpredseda Jaroslav Lexa bol poverený riadením Inštitútu verejného obstarávania od roku 2020.

„Inštitút verejného obstarávania dočasne povedie skúsený metodik a špecialista na verejné obstarávanie Marek Motyka,“ doplnil informáciu Kubovič.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.