Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zimné „ÚVOdzovky“

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V zimnom čísle „ÚVOdzoviek (pdf, 2 MB) “ , sa dočítate o povinnosti verejných obstarávateľov aplikovať požiadavky na predloženie dokladov a dokumentov v rámci súčinnosti pri uzavretí zmluvy zadefinované v súťažných podkladoch rovnako od všetkých uchádzačov, taktiež o dôležitosti správneho predkladania námietok z hľadiska ich smerovania. Ďalšie rozhodnutie sa venuje problematike „regulárnosti ponuky“ a jej vyhodnotenia zo strany verejného obstarávateľa. Súčasťou tohto čísla je aj rozhodnutie poukazujúce na to, že  pokiaľ si verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch stanoví pravidlá, ako bude postupovať v prípade nejasností pri vyhodnocovaní ponúk, je povinný sa týmito pravidlami následne riadiť.

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 36. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 35. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 34. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 33. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 32. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie