Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zmena správcu IS EVO k 31.03.2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dávame do pozornosti všetkým verejným obstarávateľom/obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom, že informačný systém Elektronického verejného obstarávania (ďalej len „IS EVO“), prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje elektronická komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní, prechádza k 31.03.2022 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) a od tohto dátumu úrad vlády plní všetky povinnosti správcu informačnej technológie verejnej správy.

Na základe vyššie uvedeného, prosíme všetkých používateľov IS EVO, aby pozorne sledovali web stránku ÚVO, kde v priebehu mesiaca marec budú zverejnené nové kontaktné adresy.

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie