Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zmena vo výzve „Malé zlepšenia eGov služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 24. januára 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  zverejnilo zmeny vo výzve „Malé zlepšenia eGov služieb“.

Zmena sa týka zníženia minimálnej výšky nenávratného finančného príspevku zo 400 000 eur na 100 001 eur z dôvodu umožnenia zapojiť sa do výzvy širšiemu okruhu potenciálnych žiadateľov, plánujúcich realizovať projekty menšieho rozsahu.

Dátum uzatvorenia 3. hodnotiaceho kola výzvy je 28.2.2022. Usmernenie k zmene výzvy ako aj upravená výzva je zverejnená TU.

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

Informácia o implementácii EŠIF k 30. aprílu 2022

Združenie miest a obcí Slovenska

Usmernenie č. 2 k 69. výzve na budovanie verejných kanalizácií

Združenie miest a obcí Slovenska

Parlament schválil novelu zákona o eurofondoch

Združenie miest a obcí Slovenska

M. Hlivák odpočtuje naplnenie svojho mandátu

Úrad pre verejné obstarávanie