Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Znižovanie štandardov na podpredsedu ÚVO môže ohroziť kredit úradu a dôveryhodnosť samotných kandidátov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Podľa novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú do Národnej rady Slovenskej republiky predložili poslanci Sme rodina (Jozef Hlinka a Miloš Svrček), by sa od prvého mája mali znížiť požiadavky na funkciu podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie. V súčasnosti sa od kandidáta na podpredsedu ÚVO vyžaduje, aby bol oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „Tajné“. Podľa poslaneckého návrhu by sa podmienka na podpredsedu vzťahovala až po jeho vymenovaní do funkcie. Ak do siedmich mesiacov od svojho vymenovania nezíska príslušné osvedčenie, vláda by ho následne odvolala.

Úrad pre verejné obstarávanie upozorňuje, že účelom súčasnej úpravy je verejný záujem obsadiť do funkcie podpredsedu len osobu, ktorá je bezpečnostne spoľahlivá, keďže ide o vrcholového predstaviteľa ústredného orgánu štátnej správy s dôležitými kompetenciami. Preto je žiadúce, aby kandidát na túto pozíciu bol preverenou a spoľahlivou osobou už pred vymenovaním do funkcie tak, ako je tomu aj v prípade funkcie predsedu tohto úradu, kde sa bezpečnostná previerka vyžaduje ako predpoklad kandidatúry. Bezpečnostná previerka má v kontexte zákona o verejnom obstarávaní preventívny charakter a jej cieľom nie je len eliminácia rizík neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami, ale aj komplexné overenie spoľahlivosti a bezúhonnosti danej osoby.

Predseda ÚVO Peter Kubovič uvádza, že je zvláštne, ak sa takáto zmena kvalifikačných predpokladov deje bez diskusie, napr. vo forme medzirezortného pripomienkového konania. Samozrejme poslanci Národnej rady sú nositeľmi zákonodarnej iniciatívy, avšak časté zmeny v kreovaní orgánov úradu (nedávne zrušenie rady úradu ako odvolacieho orgánu) neprispievajú k stabilite a čitateľnosti politiky budovania nezávislých dohľadových orgánov. Uvedené následne môže znižovať aj kredit a vážnosť samotného Úradu pre verejné obstarávanie tak v internom, ako aj v externom národnom a nadnárodnom prostredí.

Zároveň je vhodné pripomenúť, že podľa aktuálnej úpravy je kandidát na podpredsedu ÚVO oprávnený požiadať Národný bezpečnostný úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky príslušného stupňa utajenia a preto záujemcovia o tento post môžu byť preverení ešte pred vymenovaním do funkcie.

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.