Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zodpovedné VO vedie rozhovory s odborníkmi

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Počnúc aprílom 2020 bol spustený na Úrade pre verejné obstarávanie projekt s názvom „Zodpovedné verejné obstarávanie“, realizovaný v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“ spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Jeho základným cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti, no najmä verejných obstarávateľov a obstarávateľov o možnosti a spôsobe aplikácie MEAT kritérií, teda iných kritérií na vyhodnotenie ponúk, než je najnižšia ponúkaná cena a zároveň usmerniť tieto subjekty v správnom používaní inštitútu prípravných trhových konzultácii.

V rámci propagácie hlavných cieľov sa projektový tím rozhodol v pravidelných intervaloch kontaktovať známe osobnosti z prostredia verejného obstarávania, ktoré sa touto cestou môžu podeliť o svoje skúsenosti a názory a motivovať tak ostatných verejných obstarávateľov a obstarávateľov na Slovensku ku skvalitneniu procesu verejného obstarávania.
Nové rozhovory s našimi odborníkmi si môžete každý mesiac prečítať vždy priamo na webovej stránke https://zodpovednevo.uvo.gov.sk

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie