Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zverejňujeme skúšobné otázky na odborného garanta

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Aktuálne platná koncepcia profesionalizácie vo verejnom obstarávaní stanovuje, že s účinnosťou od 31. 3. 2024 budú úkony súvisiace s verejným obstarávaním pri podlimitných a nadlimitných zákazkách možné iba prostredníctvom osôb so statusom odborného garanta.

Odborným garantom sa v súčasnosti môže stať fyzická alebo právnická osoba. Na získanie statusu odborného garanta je potrebné predovšetkým preukázanie odbornej praxe prostredníctvom realizovaných zákaziek alebo úspešné vykonanie skúšky na úrade.

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie vníma koncept povinnej profesionalizácie ako problematický vzhľadom na skutočnosť, že týmto spôsobom postupuje v rámci Európskej únie len Maďarsko a Litva. Ostatné krajiny budujú expertnosť na dobrovoľnej báze v zmysle „prevencia je účinnejšia ako represia“. Pri tomto prístupe môže byť zároveň úrad partnerom, ktorý prináša nové poznatky a inšpiruje dobrými príkladmi zo zahraničia.

Vzhľadom na stiahnutie vládnej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá mala zmeniť koncept profesionalizácie z povinného na dobrovoľný, považuje Úrad pre verejné obstarávanie za nevyhnutné začať sa pripravovať aj na možnosť, že Národná rada SR tento koncept nezmení. Preto sa predseda Úradu pre verejné obstarávanie rozhodol zverejniť otázky na odbornú skúšku.

Zverejnenie otázok umožní uchádzačom lepšiu orientáciu v skúšanej problematike a bezproblémovejšie získanie statusu odborného garanta. Zároveň kapacity úradu nebudú alokované výlučne na skúšanie. To umožní aj reálne budovanie expertnosti a prípravu národnej stratégie obstarávania,“ uviedol predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič.

Zverejnené otázky nájdete na adrese: https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/profesionalizacia/otazky-na-odbornu-skusku

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.