Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Dodržiavanie ZVO je o zaistení férovosti a ochrane verejných peňazí, za ktoré sa stavajú nájomné byty

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) je opakovane napádaný za rozhodnutia v prípade výstavby nájomných bytov, keďže v minulosti zistil viaceré porušenia zákona o verejnom obstarávaní. „V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že úrad svojou činnosťou dohliada na to, či mestá a obce vyhlasujú súťaže tak, aby nákupy boli prístupné čo najširšiemu okruhu podnikateľov, a zároveň aby boli naše verejné peniaze vynakladané účelne, hospodárne a férovo. Práve na to má slúžiť otvorená súťaž v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní- a nie nákupy bytov bez otvorenej a čestnej súťaže alebo iba súťaže na „oko“, ktoré sú šité na mieru konkrétnym subjektom. Takže ešte raz- práve v otvorenej súťaži je možné zabezpečiť výstavbu bytov v požadovanej kvalite, za objektivizované ceny získané v čestnej súťaži,“ vysvetľuje predseda úradu Miroslav Hlivák.

Výklad zákona o verejnom obstarávaní je v prípade obstarávania nájomných bytov konštantný a to už od roku 2006. Usmernenia sú tiež, spolu s rozhodnutiami úradu, v súlade s rozhodnutiami Súdneho dvora Európskej únie. Napriek tomu sú desiatky usmernení a upozornení úradu niektorými mestami a obcami na Slovensku ignorované a úrad je mylne vnímaný ako nepriateľ výstavby nájomných bytov . „Úrad neustále podáva pomocnú ruku každej obci a mestu, ak požiadajú o výklad zákona ešte pred obstarávaním. Namiesto toho mnohé z nich radšej napadajú rozhodnutia úradu na súde. V prípade uloženia pokuty pre mesto Šaľa z dôvodu porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri výstavbe nájomných bytov dal úradu za pravdu Krajský súd v Bratislave,“ vysvetľuje Miroslav Hlivák. Krajský súd zároveň považoval aj výšku  uloženej pokuty za primeranú a plniacu represívnu, preventívnu aj výchovnú funkciu v tom smere, aby sa mesto v budúcnosti zdržalo obdobného konania a aby postupovalo podľa príslušného zákona o verejnom obstarávaní v takých situáciách, ktoré tento zákon upravuje.

Úrad v tejto veci opakovane komunikoval aj s ministerstvom dopravy, ZMOSom, NKÚ, či Úniou miest Slovenska a navrhol viaceré riešenia. „Upozornili sme, že niektoré mestá a obce v minulosti urobili sériu krokov, ktorými zúžili, či de facto znemožnili férovú a otvorenú súťaž. Pritom používať súťaž je ich povinnosťou, keďže na ňu používajú verejné peniaze. Obchádzanie zákona môže smerovať k zvýhodňovaniu vybraných súkromných subjektov a aj poškodzovaniu práv ľudí, ktorí budú v tých nájomných bytoch bývať, keďže sa súťaže nemohli určité subjekty zúčastniť,  a zároveň za rovnakú cenu sa mohlo nakúpiť viac bytov alebo sa mohli nadobudnúť za nižšiu cenu, čo môže spôsobiť, že sa nenakupuje hospodárne,“ povedal Miroslav Hlivák.

Predseda úradu dodal, že obviňovanie úradu z vyrábania problémov mestám a obciam pri výstavbe nájomných bytov vníma s politickým podtónom. „ÚVO je nezávislý, kontrolný orgán, pracuje odborne, podľa zákona. Ak nás niekto neprizve na debaty, v ktorých je ÚVO osočovaný za prácu, ktorá je jeho povinnosťou, vnímam to ako zbabelé a politicky motivované. My nezastupujeme záujmy politických strán, ale dodržiavanie zákona a strážime verejné peniaze,“ uzavrel Miroslav Hlivák

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.