Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil 5. výzvu na rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. júna 2021 - Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil Výzvu č. 5/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, maďarskú a rómsku národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Termín predkladania žiadostí je do 28. júna 2021.

Výzva sa týka všetkých programov a podprogramov pre bulharskú a českú národnostnú menšinu.

Maďarská národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti v rámci literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti.

Rómska národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti o štipendium v rámci programu profesionálneho umenia a žiadosti o dotáciu v rámci podprogramov kultúrno-osvetová a vzdelávacia činnosť, veda, výskum.

Termín predkladania žiadostí je do 28. júna 2021.

Výzva č. 5/2021

Zdroj: kulturminor.sk


Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.