Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Konferencia o stavebníctve

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) Jaroslav Lexa sa dňa 16. mája 2022 zúčastnil na konferencii s názvom Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2022, na ktorej sa diskutovalo o aktuálnej situácii v stavebníctve.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal na konferencii ocenil všeobecné metodické usmernenie, ktoré ÚVO vydal, a ktoré bolo na pracovnej úrovni odkonzultované so zástupcami Európskej komisie. „Najväčší problém je s existujúcimi stavbami a s existujúcimi záväzkami. Je problém dodatkovať stavbu, ktorú máte vysúťaženú a ktorú máte zazmluvnenú a ktorá v sebe ideálne v tom zmluvnom vzťahu ešte aj uvádza, že žiadny dodatok a navyšovanie ceny nie je možné. Chcem sa touto formou poďakovať špeciálne pánovi predsedovi, ktorý tu síce nemohol a nemôže byť a je zastupovaný pánom podpredsedom Lexom. Ak dovolíte, zoberiem si to právo prvej noci, aby som Vám poďakoval s tým, že dnes Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil metodiku požehnanú Európskou komisiou, ako budeme môcť uplatniť § 18 ods. 1 písm. c) a teda inštitút nepredvídateľnosti tejto situácie a budeme môcť uzatvárať dodatky k existujúcim stavbám. Je to veľká vec,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

Jaroslav Lexa upozornil, že ÚVO vstúpil do riešenia situácie v rámci svojej kompetencie a teraz je potrebné, aby štát pokračoval v rámci kompetencií ďalších inštitúcií. My sme teda tú časť týkajúcu sa právnej časti urobili, teraz je naozaj extrémne dôležité, aby sa urobila tá ekonomická časť a toto celé aby sa odrokovalo s Európskou komisiou,“ zdôraznil Jaroslav Lexa.

Na konferencii sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Vladimír Jacko, ktorý sa k situácii vyjadril z pozície verejného obstarávateľa. „Každá kríza nás zároveň učí, ako pracovať efektívne, resp. efektívnejšie s nákladmi. Ale všeobecne komplexnejšie, treba sa pozrieť aj do vlastných radov. Každý. Keď v Slovenskej republike strihanie a stáčanie roxorov nezoženiete pod 150 € na jednu tonu, v Maďarsku, a ten prieskum mám urobený, to urobia za 70 € na jednu tonu. Pri nejakom objeme 3 000 ton ušetria 250 000 €. A to som povedal len roxory, takže kríza nás má učiť všetkých. Keď nie skôr, tak určite v čase krízy, aby sme hľadali aj vlastné opatrenia vo vlastných spoločnostiach. Je najvyšší čas, aby sme zastavili ten bezprecedentný nárast cien. Akceptujem, že ten nárast tu je a on asi prirodzene sa vyvíjal, ale niekedy tie ceny sú enormne a neopodstatnene vysoké. Máme v tejto republike zákony, cez ktoré sa to dá odkontrolovať, za akú cenu a v akom čase to obchodníci nakúpili a v akom období a za akú cenu to predávajú,“ uviedol Vladimír Jacko.

Nasledujúce kroky rezortu dopravy k príprave ekonomických materiálov predstavil minister dopravy:„Úlohou ministerstva dopravy, a na tom pracujeme, je, aby sme pripravili jasnú metodiku ako ten ekonomický claim, alebo ako tá požiadavka má vyzerať, čo všetko má obsahovať. Zároveň komunikujeme so Štatistickým úradom, aby bolo jasné, voči akým cenám budeme tie Vaše nároky porovnávať. Takže túto metodiku a chcem si to dať už túto stredu na vláde ako sám sebe ako úlohu, aby to malo svoj štatút, čiže úlohu sám sebe a ostatným organizáciám, ktoré s tým súvisia, napríklad ÚHP, NKÚ, Štatistický úrad, kde ich žiadam o súčinnosť, aby sme spolu takúto ekonomickú metodiku pripravili,“ informoval minister dopravy Andrej Doležal.

„Veľmi by sme ocenili, keby sa využili tie mechanizmy, že budú zaplatení subdodávatelia. Aby sa nám opäť nestalo to, že tu hlavný dodávateľ dostane zaplatené a tí subdodávatelia, možno ôsmy, deviaty v rade, ktorí sú, nedostanú zaplatené peniaze. Čiže my pripúšťame to, aby sa urobila tá zmena, že verejný obstarávateľ môže priamo vyplatiť subdodávateľa, to znamená, aby sa táto doložka tam priamo pridala,“ dodal Jaroslav Lexa k zohľadňovaniu sociálneho benefitu pri uzatváraní dodatkov.   

Krátky zostrih z konferencii si môžete pozrieť na Facebookovej stránke predsedu ÚVO.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.