Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

MAS: Kontrolné zoznamy k procesom kontroly verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 3. apríla 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti Kontrolné zoznamy RO pre IROP k procesom kontroly verejného obstarávania.

Kontrolné zoznamy k procesom kontroly verejného obstarávania sú spracované pre nasledujúce zákazky:

 • Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO - Zákazka podľa § 117  ZVO - nad 50 000 EUR - štandardná ex post kontrola
 • Kontrolný zoznam k finančnej kontrole VO - Zákazka podľa § 117  ZVO - do 50 000 EUR - štandardná ex post kontrola
 • Kontrolný zoznam k finančnej kontrole obstarávania - In-house zákazka alebo zákazka horizontálnej spolupráce - štandardná ex post kontrola
 • Kontrolný zoznam k finančnej kontrole zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP -
 • zákazka do 100 000 EUR - štandardná ex post kontrola
 • Kontrolný zoznam k finančnej kontrole zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP
 • zákazka nad 100 000 EUR- druhá ex ante kontrola
 • Kontrolný zoznam k finančnej kontrole zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP
 • zákazka nad 100 000 EUR- následná ex post kontrola
 • Kontrolný zoznam k finančnej kontrole zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP
 • zákazka nad 100 000 EUR- štandardná ex post kontrola
 • Riziková analýza – vzor

Kontrolné zoznamy k procesom kontroly verejného obstarávania s kontrolnými otázkami

Zdroj: mps.sk

Spracované podľa internetovej stránky Združenia miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.