Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Navrhovaná novela zákona o eurofondoch prešla do druhého čítania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. mája 2022 – Vládny návrh novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, o ktorom rokujú v parlamente zrýchlene, prešiel do druhého čítania. Poslanci o tom rozhodli hlasovaním uplynulý týždeň.

Zmeny v zákone o eurofondoch umožnia navýšiť príspevky už pri schválených národných projektoch financovaných zo zdrojov Európskej únie. Dôvodom je výrazný rast cien stavebných materiálov či energií. Novela zákona sa týka 52 projektov v celkovej hodnote jeden a štvrť miliardy eur. Prináša riešenie na záchranu ohrozených projektov.

Rezort regionálneho rozvoja rokoval veľmi dlho s Európskou komisiou, aby v prípade krízových a mimoriadnych situácií dovolila navýšiť príspevok z európskych štrukturálnych fondov o časť, o ktorú sa zdvihli ceny stavebných materiálov. Vojna na Ukrajine takou krízovou situáciou určite je. Vojna priniesla neistotu, problémy s dodávkami rôznych surovín či priemyselných komponentov, nedostatok pracovných síl a inflácia ešte viac urýchlila rast cien stavebných surovín a materiálov.

Mnohé firmy nedokážu pokryť zvýšené náklady na stavebné materiály a schválené národné projekty sú tak ohrozené, lebo financie nepokrývajú aktuálne vyššie ceny. Ceny vybraných materiálov, z ktorých väčšina je pre investície z európskych fondov zásadná, podľa vicepremiérky stúpli nadpriemerne, napríklad cena stavebnej ocele vzrástla takmer o 80 percent.

Zo 147 národných projektov, ktoré sú aktuálne v implementácii, ministerstvá identifikovali problém súvisiaci s nárastom cien stavebných prác a materiálov pri 52 projektoch s celkovou sumou 1,24 miliardy eur. Európska komisia nám umožnila, aby sa flexibilne reagovalo na túto situáciu a napríklad zvýšili výšku príspevku poskytovaného z európskych fondov. Podľa rezortu regionálneho rozvoja je to veľmi dôležité najmä v krízových situáciách, lebo dodávatelia od týchto projektov odstupujú.

Eurokomisia umožnila zvýšiť výšku nenávratného finančného príspevku z európskych zdrojov. Týka sa to najmä infraštruktúrnych projektov z oblasti dopravy, ale aj ministerstva školstva, kde realizujú národný projekt ACCORD. Odobrenie Európskou komisiou je dôležité preto, aby prijímatelia nedostávali spätne korekcie.

Podľa rezortu ide síce o malú zmenu, ale s veľkým dopadom najmä pre infraštruktúrne projekty. Podľa ministerstva investícií novela umožní, okrem iného, meniť aktuálne uzavreté alebo otvorené vyzvanie na financovanie národných projektov. Bude tiež možné rozšíriť jednotlivé podmienky poskytnutia príspevku, alebo navýšiť jeho konečnú sumu, pričom zmeny v zmluve bude možné urobiť len oznámením.

Zdroj: Partnerská dohoda

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.