Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Od 1. januára platia nové limity pre obstarávanie nájomných bytov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. januára 2021 – Od. 1. januára 2021 platia nový limity obstarávacích nákladov  pre poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania. Nová vyhláška ustanovuje, že výška obstarávacích nákladov na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu bude zaviesť aj od sadzby dane z pridanej hodnoty a lokality, v ktorej sa obstarávaný nájomný byt nachádza.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 373/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu ustanovuje  nové limity výšky obstarávacích nákladov pre poskytovania dotácií na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania pre žiadosti podané po 1. januári 2021.

Limit výšky obstarávacích nákladov  na 1m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu sa určuje v závislosti od:

  1. spôsobu obstarania nájomného bytu,
  2. štandardu obstarávaného nájomného bytu,
  3. úrovne výstavby budovy, v ktorej sa nájomný byt obstaráva
  4. sadzby  dane  z  pridanej  hodnoty  uplatnenej  pri  obstaraní nájomného bytu a
  5. lokality, v ktorej sa obstarávaný nájomný byt nachádza.

 

Nová vyhláškou sa zaviedla posledné faktory vplyvu na výšku obstarávacích nákladov:

d) sadzbu dane z pridanej hodnoty uplatnenej pri obstaraní nájomného bytu:

  • s uplatnením základnej sadzby dane z pridanej hodnoty 20 % alebo
  • s uplatnením zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty 10 %;

e) lokalitu, v ktorej sa obstarávaný nájomný byt nachádza:

  • krajské mesto alebo obec priamo susediaca s krajským mestom,
  • hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislave alebo jeho mestskej časti,
  • obec a mesto mimo obcí a miest uvedených v predchádzajúcich dvoch kategóriách.

 

Doterajšia príloha vyhlášky sa nahrádza prílohami č. 1 až 3:

Príloha č. 1: VÝŠKA OBSTARÁVACIEHO NÁKLADU NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU

Príloha č. 2: VÝŠKA OBSTARÁVACIEHO NÁKLADU NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU V KRAJSKOM MESTE ALEBO OBCI SUSEDIACEJ S KRAJSKÝM MESTOM

Príloha č. 3: VÝŠKA OBSTARÁVACIEHO NÁKLADU NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE ALEBO JEHO MESTSKEJ ČASTI

Bližšie informácie sa dozviete aj v bulletine rezortu dopravy a výstavby: Dotácie na rozvoj bývania 

Zdroj: mindop.sk

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.