Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Oznam o ukončení migrácie IS EVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

IS EVO bol úspešne migrovaný do infraštruktúry Úradu vlády SR.


Uvedená migrácia IS EVO do infraštruktúry Úradu vlády SR spôsobila najmä:

  1. zmenu dizajnu systému IS EVO (nie funkcionalít),
  2. zmenu adresy systému IS EVO na www.isepvo.sk,
  3. verejní obstarávatelia budú môcť založiť novú EVO zákazku len z adresy www.isepvo.sk,
  4. záujemcovia/uchádzači (podnikatelia) budú môcť registrovať a validovať nový hospodársky subjekt len z adresy www.isepvo.sk (viď video návod).

Prihlasovacie údaje (e-mail a heslo) všetkých používateľov (VO/O, Z/U, členov komisie a kontrolných orgánov) do nového portálu EPVO (www.isepvo.sk) ostávajú rovnaké ako do portálu ÚVO (www.uvo.gov.sk).

Nakoľko nejde o nový systém, všetky ostatné funkcionality IS EVO (ako napr. založenie a nastavenie zákazky, vysvetľovanie súťažných podkladov, predkladanie ponúk/žiadosti o účasť, odoslanie žiadosti o nápravu/námietky, otváranie ponúk, vysvetľovanie ponúk/žiadostí o účasť, elektronická aukcia) ostávajú bez zmeny.

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.