Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Plánovaná odstávka IS ÚVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od 24. septembra 2021 (piatok) 12:00 bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

Z uvedeného dôvodu budú IS ÚVO nedostupné nasledovne:

  • V termíne od 24. septembra 2021 (piatok) 12:00 do 26. septembra 2021 (nedeľa) 23:00 bude úplne nedostupný portál ÚVO vrátane služby privátnej zóny, IS ZÚ, IS EVO a profilov VO/O.


Na základe vyššie uvedených skutočností úrad upozorňuje na nasledovné:

  1. ÚVO upozorňuje na riadne splnenie si informačných povinností podľa zákona, najmä na zverejnenie súťažných podkladov k vyhláseným verejným obstarávaniam pred plánovanou odstávkou IS ÚVO a na primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, lehoty na predloženie žiadostí o účasť alebo lehoty na predkladanie návrhov, ktoré je potrebné oznámiť uchádzačom/záujemcom prostredníctvom redakčnej opravy k pôvodnému oznámeniu (korigendum), ktoré je potrebné odoslať cez ISZÚ počas jeho dostupnosti.
  2. ÚVO zároveň upozorňuje, aby si používatelia systému IS EVO v uvedenom termíne neplánovali žiadne aktivity spojené s realizovaním elektronickej aukcie a s tým spojené činnosti.


Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

Vyhlásili výzvu prostredníctvom kreatívneho vouchera

Združenie miest a obcí Slovenska

Oznam k výzve na zvýšenie kapacít ZŠ Bratislavského kraja

Združenie miest a obcí Slovenska

IS EVO aj po 3 rokoch s prívlastkom najpoužívanejší

Úrad pre verejné obstarávanie