Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Podcast - Príklady dobrej praxe z rozhodovania o námietkach

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Odbor dohľadu Úradu pre verejné obstarávanie prináša opäť novú sériu dokumentov, ktoré nadväzujú na jeho činnosť. Ide o sériu krátkych dokumentov spracúvajúcich príklady dobrej praxe ktoré vychádzajú z rozhodnutí vydaných v konaní o námietkach. Tieto dokumenty budú obsahovať najzákladnejšie a najpodstatnejšie informácie z jednotlivých rozhodnutí o verejnom obstarávaní a danom konaní, aby mal čitateľ stručný prehľad o skutkovej podstate, ale aj o danej zákazke.

„Chceli sme priniesť jednoduchšie a prístupnejšie dokumenty, ktoré vo svojom obsahu uvedú to najpodstatnejšie pre čitateľa a svojim rozsahom ho nijako neodradia a budú tak dostupnejšie odbornej, ale aj laickej vedomosti. Práve takýmto spôsobom by sme chceli prelomové alebo zaujímavé rozhodnutia o námietkach dostávať do povedomia čitateľov, aby tak boli pre nich dobrým zdrojom inšpirácie a tiež aj prostriedkom pre rozširovanie vedomostí v oblasti verejného obstarávania,“ uviedol o dokumentoch riaditeľ Odboru dohľadu, Tomáš Lepieš.

„Okrem klasickej rozhodovacej činnosti na Odbore dohľadu dlhodobo zastávame s kolegami názor, že subjektom, ktorí participujú na procese verejného obstarávania treba podať aj pomocnú ruku a edukatívnym spôsobom prispieť k zlepšeniu situácie a harmonizácie rozhodovacej praxe na Slovensku v oblasti verejného obstarávania,“ dodal hosť podcastu JUDr. Miroslava Ďuránová Marcineková, zástupkyňa riaditeľa odboru dohľadu.
 

Podcast si môžete vypočuť tu.

 Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.