Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Pravidlá predkladania Jednotného európskeho dokumentu a možnosti použitia tzv. globálneho údaju

Kategória: Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie dáva do pozornosti nedávno vydané rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 14810-9000/2022 zo dňa 09. 01. 2023, ktoré sa venuje pravidlám predkladania formulárov Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len ,,JED“) v prípade využitia kapacít inej osoby na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, a ktoré zároveň objasňuje možnosti použitia tzv. globálneho údaju vo formulári JED (časť IV. ,,Podmienky účasti“, ,,α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti“).

Z predmetného rozhodnutia rady vyplývajú nasledovné závery:

  • JED predstavuje vyhlásenie konkrétneho hospodárskeho subjektu, a teda
  • ak je umožnené vypĺňanie globálneho údaju, označenie globálneho údaju v JED znamená, že práve tento konkrétny hospodársky subjekt predkladajúci JED vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom,
  • v prípade využitia kapacít inej osoby na preukázanie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti/podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia je uchádzač povinný predložiť za túto inú osobu doklady preukazujúce splnenie dotknutej podmienky účasti alebo samostatný JED, a to z dôvodu, že
  • JED obsahuje aktualizované vyhlásenie konkrétneho hospodárskeho subjektu, že (i) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, (ii) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, (iii) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Uvedené znamená, že formulár JED neslúži iba na predbežné vyhlásenie o splnení podmienok účasti osobného postavenia, a teda zápis inej osoby v Zozname hospodárskych subjektov nemení nič na povinnosti predložiť za túto inú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti alebo samostatný JED.

Kompletné rozhodnutie rady je dostupné na tomto odkaze.

V tejto súvislosti dáva úrad do pozornosti aj manuál k vypĺňaniu formuláru Jednotný európsky dokument, ktorý je dostupný na tomto odkaze.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.