Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Pripravuje sa nová výzva v Interreg V-A SK-CZ 2014-2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. apríla 2022 –  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Interreg V-A SK-CZ pripravuje novú výzvu zameranú na cezhraničné projekty v oblasti zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Výzva by mala byť vyhlásená v mesiaci máj 2022.

Bude to opäť skvelá príležitosť pre rozvoj potenciálu česko-slovenského prihraničného územia a na zlepšenie prepojenosti i propagácie kultúrneho a prírodného dedičstva. Podrobnosti a ďalšie informácie k pripravovanej výzve, seminárom pre žiadateľov, ktoré sa plánujú organizovať, ako aj ostatné podstatné informácie, budú včas zverejňované na webe/FB programu.

Konzultácie projektových zámerov a prípadné otázky k samotnej výzve bude možné realizovať prostredníctvom e-mailovej adresy: infoservis@mirri.gov.sk

Zdroj: sk-cz.eu

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.