Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Projekt LIFE - MICACC

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 09. decembra 2020 - Ministerstvo vnútra Maďarska, spolu so svojimi 9 partnermi zahájilo 01. septembra 2017 v rámci programu Life Európskej únie, Projekt LIFE16 CCA/HU/000115 LIFE  - MICACC.

Cieľom projektu LIFE - MICACC je posilniť integračnú a koordinačnú úlohu miestnych samospráv pri prispôsobovaní sa klimatickým zmenám. V Maďarsku sú škody spôsobené vodou (sucho, povodne, bleskové povodne, záplavové vody) súvisiace s extrémnymi poveternostnými javmi v niektorých obciach a regiónoch mimoriadne časté. Podobná situácia je aj v okolitých krajinách .

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť adaptabilitu a odolnosť najzraniteľnejších samospráv. Za týmto účelom boli v rámci projektu navrhnuté a implementované riešenia prirodzeného zadržiavania vody v 5 vybraných maďarských obciach. Riešenia boli dokončené 30. júna 2020 a v súčasnosti sa uskutočňuje ich testovacia prevádzka a monitoring dopadov. Riešenia boli implementované v malých obciach do 5000 obyvateľov, ale zároveň s prihliadnutím na klimatické výzvy, podmienky a potreby daného sídla – ich možno uplatniť aj v obciach s väčším počtom obyvateľov.

Viac informácií o projekte (napredovanie a ďalšie výsledky ) nájdete na webovej stránke: https://nwrm.bm.hu

Pre podporenie vzťahov medzi stredoeurópskymi samosprávami v rámci výmeny skúseností a spoluprácu v oblasti adaptácie sa na klimatické zmeny sú v rámci projektu LIFE- MICACC organizované terénne návštevy pre zaujímajúce sa obce susedných krajín (ubytovanie a strava sú zabezpečené). Tieto návštevy budú organizované na jar 2021 v 5 pilotných oblastiach (Bátya, Pűspökszilágy, Ruzsa, Tiszatarján, Rákócziújfalu).

Pomocou nižšie uvedeného dotazníka chce Ministerstvo vnútra Maďarska posúdiť s akými typmi klimatických problémov majú obce v susedných krajinách skúsenosti a s akou frekvenciou a aké adaptačné riešenia používajú. Zároveň chce posúdiť záujem o terénne návštevy zástupcov slovenských samospráv v Maďarsku.

Touto cestou Vás žiadame v prípade Vášho záujmu o vyplnenie dotazníka.

Prieskum je prístupný na nasledujúcom odkaze (vyplnenie trvá asi 10 minút).

Dotazník je možné vyplniť do 15. januára 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete využiť kontakt na  e-mailovej adrese: life@bm.gov.hu

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

Musí zamestnávateľ vystavovať potvrdenia zamestnancom, ktorí poruši...

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzi

Stanovisko M. Hliváka k novele vicepremiéra Štefana Holého

Úrad pre verejné obstarávanie

Výzva z programu LIFE pre MVO na podporu Európskej zelenej dohody

Združenie miest a obcí Slovenska