Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Projekt LIFE - MICACC

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 09. decembra 2020 - Ministerstvo vnútra Maďarska, spolu so svojimi 9 partnermi zahájilo 01. septembra 2017 v rámci programu Life Európskej únie, Projekt LIFE16 CCA/HU/000115 LIFE  - MICACC.

Cieľom projektu LIFE - MICACC je posilniť integračnú a koordinačnú úlohu miestnych samospráv pri prispôsobovaní sa klimatickým zmenám. V Maďarsku sú škody spôsobené vodou (sucho, povodne, bleskové povodne, záplavové vody) súvisiace s extrémnymi poveternostnými javmi v niektorých obciach a regiónoch mimoriadne časté. Podobná situácia je aj v okolitých krajinách .

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť adaptabilitu a odolnosť najzraniteľnejších samospráv. Za týmto účelom boli v rámci projektu navrhnuté a implementované riešenia prirodzeného zadržiavania vody v 5 vybraných maďarských obciach. Riešenia boli dokončené 30. júna 2020 a v súčasnosti sa uskutočňuje ich testovacia prevádzka a monitoring dopadov. Riešenia boli implementované v malých obciach do 5000 obyvateľov, ale zároveň s prihliadnutím na klimatické výzvy, podmienky a potreby daného sídla – ich možno uplatniť aj v obciach s väčším počtom obyvateľov.

Viac informácií o projekte (napredovanie a ďalšie výsledky ) nájdete na webovej stránke: https://nwrm.bm.hu

Pre podporenie vzťahov medzi stredoeurópskymi samosprávami v rámci výmeny skúseností a spoluprácu v oblasti adaptácie sa na klimatické zmeny sú v rámci projektu LIFE- MICACC organizované terénne návštevy pre zaujímajúce sa obce susedných krajín (ubytovanie a strava sú zabezpečené). Tieto návštevy budú organizované na jar 2021 v 5 pilotných oblastiach (Bátya, Pűspökszilágy, Ruzsa, Tiszatarján, Rákócziújfalu).

Pomocou nižšie uvedeného dotazníka chce Ministerstvo vnútra Maďarska posúdiť s akými typmi klimatických problémov majú obce v susedných krajinách skúsenosti a s akou frekvenciou a aké adaptačné riešenia používajú. Zároveň chce posúdiť záujem o terénne návštevy zástupcov slovenských samospráv v Maďarsku.

Touto cestou Vás žiadame v prípade Vášho záujmu o vyplnenie dotazníka.

Prieskum je prístupný na nasledujúcom odkaze (vyplnenie trvá asi 10 minút).

Dotazník je možné vyplniť do 15. januára 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete využiť kontakt na  e-mailovej adrese: life@bm.gov.hu

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.