Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 23. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V týždňovom prehľade výstupov úradu nájdete v zjednodušenej forme súhrnné informácie o dohľadovej a metodickej činnosti úradu. V prehľade sú dostupné informácie k rozhodnutiam o konaniach, ktoré úrad zastavil a v ktorých úrad námietkam navrhovateľov vyhovel. Úrad nariadil aj opätovné vyhodnotenie cenových ponúk.  Rozhodnutie o uložení pokuty vydal aj legislatívno-právny odbor. Rada úradu rozhodla v prípade troch konaní, výsledky týchto rozhodnutí si prečítate od strany 24. Inštitút verejného obstarávania vydal metodické usmernenie k téme možnosti zmeny zmluvy v prípade potreby doplnenia stavebných prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.