Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 40. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V týždňovom prehľade aktivít úradu sa dočítate o konaniach, pri ktorých udelil legislatívno-právny odbor pokuty, rozhodnutia vydal aj odbor dohľadu.

Metodické usmernenia odpovedajú na otázky, či je napr. v prípade zákaziek s nízkou hodnotou povinné pre verejného obstarávateľa zriadiť komisiu na vyhodnotenie ponúk alebo ako stanoviť správny postup vo verejnom obstarávaní pri zrušení časti zákazky a jej novom zadávaní.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.