Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 41. týždeň

Kategória: Aktuality

Týždenný prehľad výstupov úradu prináša rozhodnutia úradu vydané v predchádzajúcom týždni.

Predseda úradu, ktorý zmenil prvostupňové rozhodnutie úradu, v tejto súvislosti odporúča kontrolovanému, aby mal na mysli skutočnosť, že inštitút konfliktu záujmov má objektívny charakter, tzn. má za cieľ vylúčiť akékoľvek navonok javiace sa pochybnosti o férovosti a nestrannosti procesu verejného obstarávania, a to bez ohľadu na skutočné motívy a úmysly dotknutých osôb, či faktický stav zvýhodnenia v porovnaní s inými záujemcami a uchádzačmi.

Metodické usmernenia zodpovedajú otázku, kedy môže verejný obstarávateľ zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť alebo napríklad, čo je potrebné zahrnúť do predpokladanej hodnoty zákazky v prípade bankových/finančných služieb.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.